Masz dosyć kompletowania kadry pracowniczej w swojej firmie, płaceniu wielu składek I podatków oraz zmagania się z biurokratycznymi barierami?

Rzetelni pracownicy z Ukrainy poszukują pracy w każdym sektorze gospodarki.

Nasza Agencja Pracy posiada bogatą ofertę pracowniczą w każdej branży przemysłu, rolnictwa i usług. Wypełniamy niedobory w zatrudnieniu  zarówno przy prostych pracach, dla pracowników o niskich kwalifikacjach jak i dla fachowców wykonujących specjalistyczne zlecenia. Pracownicy są kierowani do legalnej pracy w Polsce na okres minimum 6 miesięcy na podstawie umów z naszą Agencją, po załatwieniu wymogów wizowych. Zatrudnienie obcokrajowców daje Państwu niebagatelne oszczędności finansowe  i czasowe, ponieważ wszystkie formalności i samo zatrudnienie odbywa się bezpośrednio przez naszą Agencję. Pracownicy są użyczani na Państwa elastyczne potrzeby na określony czas i konkretny zakres prac. Oferujemy sprawdzoną i zweryfikowaną zawodowo kadrę, składającą się z kilku – do nawet kilkudziesięcioosobowych zespołów w poszczególnych gałęziach gospodarki. Naszym atutem jest szybkie dostarczenie pracowników – w przeciągu kilku tygodni po podpisaniu umowy, stosownie do ustaleń  z Państwem w sprawie zapotrzebowania na konkretne stanowiska. Pracownicy z Ukrainy, stanowiący gotowe zespoły do pracy na konkretnych stanowiskach, są uczciwi, zmotywowani i mniej wymagający od naszych rodaków, a przede wszystkim zatrudnienie obcokrajowców poprzez naszą Agencję, a potem użyczenie ich, jest dla Państwa firmy jest bardzo opłacalne.

Istnieje również możliwość samego udostępnienia kontaktów i skojarzenie pracownika o założonych wcześniej predyspozycjach i kwalifikacjach zawodowych bezpośrednio z pracodawcą. W takim wariancie nasza Agencja czuwa jedynie nad wymogami związanymi z szybkim i skutecznym uzyskaniem wizy pracowniczej w polskiej placówce konsularnej oraz skutecznym dotarciem pracownika do miejsca zakwaterowania lub zatrudnienia.